De Hasselaar 25 april 2020

Belgische politieke besluitvorming die gaat over leven of dood.
De federale regering in dit land leidt de Nationale Veiligheidsraad (NVR) om de Coronacrisis te bestrijden. Ze doet dit rekening houdend met de mening van het enorme aantal “Experten” die het land rijk is. Eigenlijk zijn het er 11,5 miljoen, maar die kunnen niet allemaal mee doen. Er is een een aantal uitgekozen dat er echt bovenuit steekt ieder in hun eigen specialisme. Zo zijn er echte- en pseudo wetenschappers, pseudo types die denken dat ze wetenschappers zijn zoals bijvoorbeeld economen en ook professionele sprookjes vertellers, deze laatste worden meestal politici of politiekers genoemd. Er zijn er ongetwijfeld nog veel meer, maar ik zal het hierbij laten, het vervolg wordt nog moeilijk genoeg. Hoe het ook zij, er zijn er dus heel veel die nu even niet mee mogen doen. Zij krijgen hun kans buiten de NVR om en die grijpen ze ook. Maar dat draagt in een democratie zoals de onze alleen maar bij aan het draagvlak voor de maatregelen……..zegt de theorie. Ook daarvoor zijner weer experten beschikbaar.


Terug naar de NVR. Hoe is die samengesteld?De leiding hiervan ligt in handen van de Federale Eersteminister die naast de NVR ook nog ondersteund wordt door een groep van Experts, die belast is met de Exit-Strategie (GEES) en een groep “De superkern met 10 partijen”. Die 10 partijen zijn de politieke partijen die de huidige minderheidsregering tijdelijk steunen ter bestrijding van de Corona-crisis. Ik hoop trouwe lezers dat jullie het nog kunnen volgen, want dit is nog maar een beginnetje.

Goed dan, de NVR. Hier zetelen naast de al genoemde federale Minister-President nog vijf andere Minister-Presidente namelijk die van Vlaanderen, van het Waals Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Minister-president Franse Gemeenschap en de Minister-president Duitstalige Gemeenschap.

Ook zit er in de NVR nog een groep hoge ambtenaren zoals de Secretaris-generaal van de FOD Volksgezondheid, de Voorzitter Risk Management Group, FOD Volksgezondheid, de Directeur-generaal van het Crisiscentrum en de Commissaris-generaal Federale Politie.


De Minister-presidenten van de Gewesten hebben ieder ook nog een “taskforce” tot hun beschikking. In Vlaanderen heet die geen “taskforce”, maar “ Relance/Exit- comité. “What’s in the name” zeg je dan in het Nederlands.
We gaan verder. Naast deze zes Minister-presidenten zetelen er in de Raad ook nog zeven andere Federale Ministers: de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, de Vice-eersteminister en minister van Financiën, Minister van Werk, Economie en Consumentenzaken, de Vice- eersteminister en minister van Begroting, de Minister van Defensie en Buitenlandse Zakenen de Vice- eersteminister en minister van Justitie.

De Minister van Socialezaken en Volksgezondheid stuurt de “ Interministeriële Conferentie Volksgezondheid” (IMC VG) aan, waarin opgenomen één Federale Minister en in totaal zeven Gewestelijke ministers en ministers van de Gemeenschappen. Bij elkaar hebben we dus negen ministers in dit land die zich bezig houden met Volksgezondheid. Dat kan dus niet fout gaan.


De Minister van Werk, Economie en Consumentenzaken stuurt de “Interministeriële Conferentie Economie en Werk” aan, waarin opgenomen een Minister van de Vlaamse Regering, een van De Waalse Regering, een van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering en een van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap.


Alle genoemde ministers sturen ook nog naast de eerder vermelde taskforces, al of niet wetenschappelijke commitees, diverse projectgroepen, Risk Management groepen, Risk Assessment groepen en het Wetenschappelijk Commité Coronavirus, waarin een groep van zes virus-specialisten zit, aan.


Buiten al deze ministers zijn er ook nog tal van andere ministers in zowel de federale als de gewestelijke en gemeenschap regeringen die niet in dit circus zijn opgenomen. Zij willen ook graag scoren en komen vaak al voordat er besluiten worden bekend gemaakt door de NVR met hun afwijkende meningen naar buiten. Daardoor wordt de  communicatie van de NVR danig verstoord en begrijpen de belanghebbenden in het land, wij dus, niet meer wat nu eigenlijk de bedoeling is en groeit de kritiek met de dag. 
Ik wens onze Federale Minister-President in ons aller belang heel veel succes met haar  circus.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

twintig − zestien =