De Hasselaar 19 juni 2020

Misleidende berichtgeving.

In de huidige tijd worden er veel dingen verteld over allerlei onderwerpen die bij nader inzien totaal onzin blijken te zijn of maar ten dele berusten op feiten. De meeste onzin wordt momenteel verkondigd door de “Super Clown” die optreedt in het grooste circus ter wereld, “Circus Amerika”. Hij verkondigt onwaarheden over allerlei zaken, maar gezien de grote belangstelling voor de gezondheids crisis van dit moment heeft hij ook daar zo zijn mening  over. 
Ook door anderen worden allerlei dingen verkondigd waarbij ze elkaar vaak tegenspreken, zodat niemand meer weet hoe het precies zit. Veelal worden dan de zogenaamde experts, de wetenschappers, erbij gehaald om ons te vertellen hoe het echt is. 
We denken dat dit een nieuw verschijnsel is, maar dat blijkt niet waar te zijn. Ook in het verleden werden dingen verteld zonder de feiten te onderzoeken en die doordat ze steeds maar werden herhaald of al vroeg in ontwikkeling van de kinderen werden aangeleerd, waarschijnlijk veel schade hebben aangericht.
Pas als er later serieus onderzoek naar de feiten werd verricht bleek dat er iets niet klopte.
Een voorbeeld.
We leerden al in onze schooljaren een kinderliedje waarin werd verteld over iemand die op bepaalde momenten ziek was en op andere niet.

Het ging als volgt:
Altijd is Kortjakje ziek
Midden in de week maar zondags niet
Zondags gaat zij naar de kerk
Met een boek vol zilverwerk
Altijd is Kortjakje ziek
Midden in de week maar zondags niet
Altijd is Kortjakje ziek
Midden in de week maar zondags niet
Midden in de week wil zij niet wassen
Zondags strikt ze herendassen
Zondags is Kortjakje ziek
Midden in de week maar zondags niet
Altijd is Kortjakje ziek
Midden in de week maar zondags niet
Zondags dan gaat zij ter kerken
Midden in de week kan zij niet werken
Altijd is Kortjakje ziek
Midden in de week maar zondags niet
Altijd is Kortjakje ziek
Midden in de week maar zondags niet
Zondags als haar vrijer komt
Is Kortjakje goed gezond
Altijd is Kortjakje ziek
Midden in de week, maar zondags niet

Dit verhaal werd jaren lang voor waar gehouden. Generaties kinderen zijn er mee opgegroeid en zijn er hun hele leven door beïnvloed. Totdat Toon Hermans het ging uitzoeken. Hij ging te rade bij een wetenschapper, professor Wiegersma, die zich in de Gezondheidszorg had gespecialiseerd en vroeg hem zijn mening. Hier volgt het verhaal van Toon:


Gezondheidszorg
Het bericht dat Kortjakje altijd ziek zou zijn wordt door professor Dr. Wiegersma in twijfel getrokken. Hij zegt, dat, als er in de berichtgeving vermeld wordtdat Kortjakje altijd ziek is – maar ‘s zondags niet-, dat dan het woord ‘altijd’ misplaatst is.
Wie altijd ziek is volgens professor Wiegersma is dat OOK op zondag. Wij kennen geen enkel chronisch ziektegeval dat de ziektecyclus op zondag onderbreekt. Als ik lees – altijd is Kortjakje ziek- aldus professor Wiegersma, dan zet ik daar als medicus vraagtekens bij.


Het is de vraag hoeveel schade dit kinderliedje over Kortjakje heeft aangericht bij de generaties die daarmee in hun kinderjaren werden geconfronteerd. Dit soort misleiding is van alle tijden.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

4 × 1 =