De Hasselaar 17 april 2020

Schrijfstijl

Door een trouwe lezer van De Hasselaar werd ik er op gewezen dat ik vaak nogal lange zinnen gebruik bij het schrijven van mijn artikelen. Hij stelde dat dit de leesbaarheid niet ten goede komt. Hij zou daarin gelijk kunnen hebben maar een schrijver schrijft nu eenmaal in de taal van zijn tijd en in zijn eigen stijl. Ik zeg hier speciaal ook bij “in de taal van zijn eigen tijd” omdat zelfs de taal die heden ten dage wordt gebruikt al weer behoorlijk verschilt van de taal uit “mijn tijd” en ik daar soms moeite mee heb.

In een boek vond ik een citaat uit een ander boek uit een heel andere tijd waarbij het gehele citaat dat bijna twee bladzijden besloeg uit slechts één zin bestond. De gebruikte taal, de Nederlandse, kostte ook al de nodige moeite om het verhaal te kunnen volgen.
Het betreft hier een citaat uit een boek van Jan Huygen van Linschoten, geboren in Haarlem in ongeveer 1563 en gestorven in Enkhuizen in 1611. Jan van Linschoten was een koopman, ontdekkingsreiziger, tekenaar en ook schrijver. Hij was een belangrijk man voor de Vereenigde Oostindische Compagnie, de VOC, omdat hij bij de Portugezen zeekaarten te pakken wist te krijgen waarop de weg naar Azië stond aangegeven. De Portugezen dreven al langer handel met die regio en hadden hun kaarten geheim kunnen houden voor hun concurrenten, met name de Hollandse kooplieden. Die hadden ook plannen om daarheen te gaan, maar kenden de weg niet. Jan was er dus in geslaagd om de kaarten te kopiëren. De VOC werd in 1602 opgericht als de ‘Generale Vereenichde geoctrooieerde Compagnie’ en kon van de kaarten gebruik maken.

Hij beschreef de eilanden van het voormalige Nederlands Oost-Indië in zijn belangrijkste boek met de titel ‘Itinerario, voyage ofte schipvaert, naer Oost ofte Portugaels Indien inhoudende een corte beschryvinghe der selver landen ende zee-custen’.In het citaat waarover ik het had, met die twee pagina’s lange zin beschrijft hij in zijn taal de toentertijd belangrijke havenstad Malakka aan de zuidkust van het huidige Maleisië. De geachte trouwe lezer van De Hasselaar heeft gelijk. Deze wijze van beschrijven van de omstandigheden in de stad Malakka met deze lange zinnen, in de stijl en taal van de toenmalige schrijver komt de leesbaarheid niet ten goede.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

een × 2 =