De Hasselaar 16 april 2020

België nu al in “na-corona tijdperk”
Bij de aanloop naar de Corona maatregelen werd de federale regering de leiding gegeven bij het nemen van maatregelen om het virus te bestrijden. Ze maakt daarvoor gebruik van de reeds bestaande Nationale Veiligheidsraad. Deze veiligheidsraad bestaat uit de eerste ministers van de federale regering en de gewesten, deelstaten worden deze de laatste tijd steeds vaker genoemd, dat zijn er bij elkaar maar liefst vier, waarvan de federale premier de voorzitter is. Verder zitten er eveneens vier vice-premiers in, plus de minsters van Justitie, Landsverdediging, Binnenlandse Zaken en Buitenlandse Zaken. Verder worden er een aantal specialisten in opgenomen, experten genoemd, in dit geval mensen die verstand hebben van virussen en wat daarmee samenhangt. Deze veiligheidsraad heeft in maart de maatregelen afgekondigd die met enkele kleine aanpassingen nu nog steeds van kracht zijn. Tot voor kort werd dit alles zonder veel politiek gekrakeel ondergaan en klonk er zelfs hier en daar waardering voor de manier waarop “de bevoegde” politici de klus klaarden. Het waren dan ook geen leuke boodschappen voor het kiezersvolk.


Maar nu treden we na een begin van een gunstige ontwikkeling in een nieuw tijdperk: “de samenleving na Corona”. Daarvoor moeten voorzichtige stappen worden gezet om te voorkomen dat er weer een toename van besmettingen optreedt, zoadat het circus weer van voren af aan begint. De federale premier en de Veiligheidsraad willen de nodige maatregelen gaan bedenken en bepalen hoe en wanneer de verschillende activiteiten weer kunnen worden opgestart. En nu barst het gekrakeel los. Deze nieuwe periode begint nu al te lijken op het politiek gekonkel van weleer. Tot nu toe hadden de belangrijkste mensen van dit land, sorry ik  bedoelde de mensen die denken dat ze de belangrijkste mensen van dit land zijn, de politici dus, zich koest moeten houden van hun leiders. De verantwoordelijkheid dragen voor zoiets griezeligs als Corona, daar hadden ze geen zin in. Dat gunden ze wel aan de paar sukkelaars die, omdat zij, die leiders, met elkaar, vanwege het gevaar van stemmetjes verlies, geen regering wilden vormen vóór Corona, intussen het landje aan de praat hielden. Maar nu wordt het anders, het einde van de periode waarin de huidige federale regering ver gaande bevoegdheden kreeg voor de bestrijding van de Corona-crisis loopt stilaan af. Nu willen ze met het oog op de stemmetjes wel weer kabaal maken. Als er iets leuks voor de mensen moet worden bedacht willen zij daar wel bij zijn. Nu willen ze wel scoren.

Wat in de krant staat en door de VRT wordt bericht gaat voornamelijk, eigenlijk alleen maar, over de Vlaamse kant van het land, over Wallonië wordt vrijwel niets vermeld. Dat vertekent het beeld natuurlijk wel, maar we kunnen er van uitgaan dat het verschil met Vlaanderen op dit gebied niet zo groot zal zijn.Nu begint dus het politieke gekrakeel los te barsten, een paar voorbeelden.
Van verschillende kanten komt er steeds meer kritiek op de federale premier Wilmès. Zij is onzichtbaar wordt gezegd. Ze komt alleen maar vertellen wat de Nationale Veiligheidsraad heeft beslist en verder moedigt ze de bevolking aan om de moed er in te houden. Het verwijt is dus dat ze alleen die dingen zegt die moeten worden gezegd. Maar dat is vervelend voor de Vlaamse oppositie, want als je niet voortdurend op TV of in de krant kakelt kun je ook niet worden betrapt op kletsverhalen.
Een Vlaams minister die al heel lang niet meer te horen is geweest is de Vlaamse minister van Omgeving, ja zo heet dat. Zij wil nu ook wel eens wat zeggen. Normaal, in wat vroeger de normale tijd was, kakelde ze aan één stuk door. Ze had altijd wel ergens een bizarre mening over, maar tot nu toe bleef ze stilletjes “in haar kot”. Wel daar is ze dan nu uit: ze wil de Corona-doden na de crisis herdenken door in iedere gemeente een klein bosje te planten. Grandioos, daar was die mevrouw Wilmès niet opgekomen.
En dan de scholen. Die zijn dicht vanwege het besmettingsgevaar. Premier Wilmès heeft gezegd dat de Veiligheidsraad volgende week gaat beslissen of die weer open gaan en op welke wijze. Hoewel de baas van de Vlaamse Minister van Onderwijs in de Veiligheidsraad zit en dus mee beslist, zegt de Onderwijs minister: hó, hó,… zo gaat dat niet! Hier ga ik over! Dat is mijn bevoegdheid! Ik zal de mensen wel het goede nieuws brengen, niet Wilmès, wat denkt ze wel. Dat laatste, wat ze denkt, wil ze hem waarschijnlijk niet aan de neus hangen. 
Dit zijn een paar voorbeelden en je kunt er van op aan dat dit pas het begin van het eeuwige politiek geleuter is dat ons te wachten staat. Weer terug naar normaal, dat is hier al weer de werkelijkheid. Er zal in het land niets veranderen, zeker niet op politiek gebied. Dat geeft de burger moed, hij kan straks gewoon weer zijn gang gaan als van ouds. Dat stelt gerust. Hij laat ze maar kakelen en leuteren. Hij heeft wel wat anders aan zijn hoofd.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

twintig + twee =