De Hasselaar 14 mei 2020

Wortelkleurige Zeurpiet

Onder de kop “Amerika is niet meer” schrijft de journalisf Frans Verhagen in De Standaard van 14 mei 2020 een artikel over het naar zijn menig verloren land Amerika. Hij zegt dat het land al een hele tijd de kenmerken heeft van een derdewereldland, zoals bijvoorbeeld het beschamend lage niveau van de leiders.
In een fragment beschrijft hij op een indringende wijze hoe de huidige leider, de “Wortelkleurige Zeurpiet” een interview geeft aan zijn geliefde Fox onder het standbeeld van een van de grootste leiders ooit, nota bene ook nog een partijgenoot.
Los van de inhoud toont de keuze van de huidige president voor deze lokatie en de foto zijn geniale en belangwekkende persoonlijkheid. 

Fragment uit het artikel van Frans Verhagen:


Wortelkleurige zeurpiet

Misschien krijgt Amerika de politici die het verdient. De coronacrisis heeft opnieuw laten zien dat een niet gering deel van de Amerikanen ongelooflijk dom is. Je kunt ze van alles wijsmaken en er is een bende van kwaadwillende lieden die daar gebruik van maakt, president Trump voorop.

Het is verleidelijk te denken dat een andere president met meer fatsoen en meer communautaire idealen Amerika kan redden. Ik heb er een hard hoofd in. Joe Biden zal het niet doen. Misschien kan zijn vicepresident het wel, misschien weet iemand het moment te grijpen en het land weer aan elkaar te knopen. Het is nooit te laat voor optimisme, hoewel dat inmiddels nauwelijks realistisch lijkt. Typerend genoeg onderstreepte Donald Trump het Amerikaanse verval door zijn bevriende omroep een interview te geven in het monument van Abraham Lincoln. Het beeld van Amerika’s slechtste president gezeten aan de voeten van het gigantische beeld van Amerika’s beste president was veelzeggend. Lincoln had als president maar één doelstelling, en dat was de Verenigde Staten bijeenhouden. Hij was bereid er alles voor te doen, zichzelf weg te cijferen, en zette zijn niet geringe intellect in om een goed resultaat te bereiken. Het kostte hem zijn leven. Hoe klein en hoe kleinzielig toonde zich de wortelkleurige zeurpiet die zichzelf neerzette als de meest opgejaagde en tegelijk de meest succesvolle Amerikaanse president. Hoe groot was het contrast met de teksten die in het Lincoln-monument op de muren staan. Het is onwaarschijnlijk dat de 45ste president de 271 woorden – een dubbele tweet – van het Gettysburg Address kent, de legendarische toespraak van Lincoln. Government of the people, by the people, for the people: het zijn frases die hem vast vreemd zijn.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

vijf × 2 =