De Hasselaar 13 juli 2020

Al vanaf half maart, bij het begin van de corona-uitbraak is er in het Kabouterlandje discussie ontstaan over het al of niet dragen van een snotlap. Immers, de Chinezen deden het ook en zij hadden het virus uitgevonden.

De Hasselaar 29 juni 2020

Vandaag worden we overstelpt met informatie over Corona en Racisme. In de kranten, op TV en Internetmedia wordt uitvoerig bericht over alle mogelijke gebeurtenissen. Zoals betogingen tegen politiegeweld, al of niet met inachtnemen van de 1,5 meter afstandsregel, het omver halen van standbeelden, enz. enz.

De Hasselaar 20 juni 2020

Op het moment dat de Coron-crisis uitbrak was er in Belgie een “Federale regering van lopende zaken”. Dat wil zeggen een regering die de dringende zaken afhandelt in afwachting van een nieuw te vormen regering na de vorige verkiezingen. Dit spelletje was op dat moment, in maart, al bijna een jaar aan de gang. Zonder resultaat.

De Hasselaar 19 juni 2020

In de huidige tijd worden er veel dingen verteld over allerlei onderwerpen die bij nader inzien totaal onzin blijken te zijn of maar ten dele berusten op feiten. De meeste onzin wordt momenteel verkondigd door de “Super Clown” die optreedt in het grooste circus ter wereld, “Circus Amerika”. Hij verkondigt onwaarheden over allerlei zaken, maar gezien de grote belangstelling voor de gezondheids crisis van dit moment heeft hij ook daar zo zijn mening over.

De Hasselaar 8 juni 2020

Bekend is het gezegde: “Als er één schaap over de dam is volgen er meer”.
Daarom wordt de kudde geleid door een herder die zijn pappenheimers kent en die zich laat assisteren door een of meer getrainde herdershonden en die de kudde voortdurend bewaakt en weer in het gareel brengt als ze zich niet aan de regels houdt.

De Hasselaar 5 juni 2020

Ik heb mij al lange tijd afgevraagd waarom veel mensen zo overtuigd gelovig zijn. Ik heb dat altijd beschouwd als naïviteit of een soort opgedrongen onnozelheid. Hoe kun je nu als een redelijk denkend mens zoiets geloven?

De Hasselaar 21 mei 2020

Wat is dit een heerlijk land voor de liefhebbers van cabaret. Want ja, het bestuur van het land wordt, dat is onderhand wel duidelijk, uitgevoerd door een groep ongeleide projectielen die ieder een ander doelwit bestoken met vuurpijlen, rookbommetjes en ander vuurwerk.

De Hasselaar 20 mei 2020

De Hasselaar heeft zijn slag thuis gehaald. Onze oproep aan de oudere economen onder ons om de oorlog te verklaren aan de zogenaamde “Gedragseconoom” Jan-Emanuel de Neve in De Hasselaar van 15 mei, heeft direct resultaat opgeleverd.

De Hasselaar 19 mei 2020

Nadat de regeringen bij de bekendmaking van hun regels tegen Corona een lawine van vragen over zich heen kregen vanwege de onduidelijkheid, wordt de onduidelijkheid er met tijd niet minder om.

De Hasselaar 15 mei 2020

Jen-Emanuel de Neve, 41 jaar. Gedragseconoom. Is ook Belg: de eerste vraag is dus: “wie betaalt dat”? Hij niet dus. De ouwetjes moeten het maar betalen. Dat is hij nog lang niet met zijn 41 jaar.