Artikelen door WAP

Amerika, eindelijk gerechtigheid

Gisteren, 20 januari 2017, tijdens de speech van de nieuwe Amerikaanse president na de inauguratie, zei hij dat hij Amerika zou terugeven aan de Amerikanen. Hij zei er nog bij dat dit een gedenkwaardige dag zou blijven.
Ik wist niet wat hij daarmee bedoelde, waren ze het dan kwijt? Nooit iets van gemerkt.

Le Concert Olympique: emotie en verwondering

Op zaterdag 30 januari 2016 een concert in het Cultureel Centrum in Hasselt door het Concert Olympique, onder leiding van de dirigent Jan Caeyers. Op het programma Jozef Haydn met de symfonie nr. 95, Felix Mendelssohn Bartholdy met het vioolconcert nr.2 en Ludwig van Beethoven met de symfonie nr. 2.

De onvolmaakte man

Een beschouwing over de schepping van de mens en van de man in het bijzonder. Er zal worden getracht te verklaren waarom de man eigenlijk niet volmaakt is, een ongelukj?Het begint bij een geniaal Iemand die naar het schijnt oneindig en volmaakt is. Uit verschillende bronnen is op te maken dat Hij het een hele […]

Parijs een voorstad van Brussel?

De recente aanslagen in Parijs en de gebeurtenissen daarna in Brussel hebben in België geleid tot ingrepen door de regering die zij, naar het er naar uitziet niet meer onder controle heeft. Er komen steeds meer commentaren, vooral uit het buitenland waaruit blijkt dat België wordt gezien als een ingewikkeld kluwen van bestuurlijke onvermogen. Er […]

PS…..

Onlangs kreeg ik als PS bij een mail de vraag: “wat denk jij trouwens van de toestroom aan vluchtelingen?” Deze terloops gestelde vraag is niet zo simpel te beantwoorden. In deze ene zin worden eigenlijk een hele reeks vragen gesteld waarop vele antwoorden mogelijk zijn, afhankelijk zijn vanuit welke hoek je er naar kijkt. Het […]

Van Democratie naar Absolute Macht ?

Zou het kunnen dat onze huidige Democratie op democratische wijze wordt vervangen door een staat waar één almachtige partij de dienst uitmaakt? Uit de geschiedenis van onze westerse wereld is gebleken dat het heel goed mogelijk is dat een democratie met een meerpartijenstelsel, wordt vervangen door een dictatuur of door een staat met één partij aan […]

“O België, let op u saeck”

Dit zou een variant kunnen zijn van het lied uit: Valerius, Neder-landtsche gedenck-clanck, Haerlem 1626, 1ste couplet , O Nederland, let op u saeck, de tyt en stont is daer, op dat nu inden hoeck niet raeck u vryheyt, die, voorwaer, u ouders hebben dier gecocht met goet en bloet en leven; want sy werd […]

Filosofie?

In het blad Filosofie van mei 2015 stond een mooie definitie van ‘Filosofie’. Een meisje van groep 8 antwoordde op de vraag “ Wat is filosofie?”: “Filosoferen is heel lang nadenken over één vraag en dan neem je veel zijweggetjes en dan kom je uit bij een zwart gat”. Bijna alle ellende in onze wereld […]

Onthutsend en Verbijsterend

De reactie van de Nederlandse Staat en de Nederlandse bevolking op de problemen die worden veroorzaakt door de gaswinning in Groningen is “onthutsend” en “verbijsterend”. De Staat reageert ontwijkend en de bevolking reageert niet. Alles wat zich bevindt in de ondergrond op het Nederlandse grondgebied behoort toe aan de Nederlandse Staat. Dus ook het aardgas […]

Wekelijks feuilleton

In onze krant krijgen we iedere week op maandag ochtend een nieuwe aflevering van een al jaren lopend feuilleton. Het is een droevig verhaal, de ene week nog erger dan de andere. Tijdens en na het lezen hebben we steeds weer dezelfde reacties: ergernis, boosheid, verdrietig, hulpeloosheid en nog wat meer van deze gevoelens. Ergernis […]